Η μέθοδός μας υπολογίζει με ακρίβεια τη σχέση κόστους-απόδοσης (επιστρεφόμενα κουπόνια, CPM και κερδοφορία)

Το κόστος διαφέρει ανάλογα με το αν πρόκειται για:
1
Κόστος για διαφήμιση μαζί με άλλους διαφημιζόμενους
2
Κόστος για αποκλειστική προβολή
3
Κόστος για αυτοδιαφήμιση