Πολιτική Επιστροφών

Διαθεσιμότητα προϊόντων:

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση κατάργησης ή εξάντλησης των προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε, εφόσον μας ζητηθεί. 

Παράδοση προϊόντων

Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς μέχρι να φτάσετε στην πληρωμή. Η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση μετά την πάροδο των 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση του τελικού έργου – μακέτας για τα εκτυπωμένα ρολά ταμειακών  και εντός 48 ωρών για τα θερμικά ρολά ταμειακών μηχανών. Για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των προϊόντων μπορούν να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις. ‘Όταν η παραγγελία είναι έτοιμη προς παράδοση και για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να βρίσκεστε στο σημείο παράδοσης τη συμφωνημένη ημέρα και ώρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μία ημέρα πριν για να οργανώσουμε εκ νέου την παράδοση.

Με την παράδοση των προϊόντων, η ευθύνη μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας είτε με την πλήρη είσπραξη του οφειλόμενου ποσού σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη. 

Πολιτική Επιστροφή Προϊόντων 

Για να ασκήσετε το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων, μπορείτε είτε να ενημερώσετε την ThePromoTicket ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κ. Βάρναλη 11, Χαλάνδρι 15233, είτε καλώντας στο τηλέφωνο: 210 68 48 512, είτε στέλνοντας email στη διεύθυνση: thepromoticket@thepromoticket.com.

Επιπλέον απαιτούμε αποδείξεις, όπως φωτογραφία και αντίγραφο της παραγγελίας έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην επιστροφή των χρημάτων. Ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί της επιστροφής των προϊόντων εντός 14 ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο πρόσωπο που έχετε ορίσει, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, στο πλήρες ποσό της παραγγελίας συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, η οποία εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Το προϊόν έχει κάποιο πρόβλημα ή είναι ελαττωματικό.
  2. Το προϊόν έχει υποστεί ζημιές ή έχει χρησιμοποιηθεί, ή η συσκευασία είναι κατεστραμμένη, μερικώς ή ολικώς και εφόσον δεν ευθύνεται η μεταφορική εταιρεία.
  3. Το προϊόν που παραδόθηκε δεν ήταν το ίδιο με το προϊόν που παραγγέλθηκε μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς.

Το δικαίωμά σας για επιστροφή ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά - καταστροφή. Η επιστροφή των προϊόντων  θα πραγματοποιείται αφού προηγηθεί συνεννόηση με την εταιρεία και στην περίπτωση επιστροφής των χρημάτων στον πελάτη αν η πληρωμή έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, εντός 14 ημερών από την αίτηση αποζημίωσης.

Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα μαζί με το τιμολόγιό του. Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσατε ότι επιθυμείτε επιστροφή.

Η επιστροφή των χρημάτων εφαρμόζεται στο ποσό των ειδών μείον το κόστος αποστολής αυτών στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να ακυρώσει την παραγγελία του μετά την αποστολή των ειδών.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν, εντός δέκα (14) ημερών από την παραλαβή τους, τότε η εταιρεία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.

Δεν μπορείτε να επιστρέψετε προϊόντα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.